Muitinės tarpininko atstovo paslaugos

Klientui pageidaujant, pagal Muitinės tarpininko paslaugų sutartį – atstovaujame klientą muitinėje visuose Vilniaus postuose, atliekame įvairias muitinės procedūras, teikiame prašymus įvairiems leidimams gauti, ruošiame ir gauname prekių kilmės sertifikatus.
Teikiame šias muitinės tarpininko paslaugas:
• Muitinės dokumentų ruošimas visoms muitinės procedūroms;
• Suteikiame garantijas importo ir tranzito procedūroms;
• Muitinės procedūrų kontrolė;
• Teikiame konsultacijas muitinės procedūrų ir muitinės sankcionuotų veiksmų klausimais;
• Kartu su kiekvienu klientu, atsižvelgdami į pageidavimus, muitinės tarpininkai nustato jo poreikius ir teikia rekomendacijas dėl tikslinių muitinės procedūrų pasirinkimo;
• Pildome ir įforminame kitus pervežimui reikalingus tarptautinius krovinių gabenimo dokumentus – CMR važtaraščius ir TIR CARNET deklaracijas;
• Muitinės tarpininkai klientams padėda užpildyti bendruosius administracinius dokumentus importo, eksporto bei tranzito procedūroms;
• Atstovaujame klientą muitinėje, padedant gauti įvairius leidimus, pažymas bei sertifikatus.